av_Catalin_Antonache@2x-300x179

ACTUALA LEGE A INSOLVENȚEI

ACTUALA LEGE A INSOLVENȚEI PREVEDE POSIBILITATEA ANIHILĂRII EFECTELOR GENERATE DE ADUNĂRI ALE CREDITORILOR ÎN CADRUL CĂRORA VOTUL A FOST VICIAT
Unul dintre marile câștiguri ale actualei reglementări privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (Legea nr. 85/2014) rezidă în pronunțatul caracter practic al acesteia, generat în primul rând de aplecarea legiuitorului asupra situațiilor cu care s-a confruntat practica anterioară intrării ei in vigoare.Astfel, noua lege a insolvenței a încercat (reușind în mare măsură) să elimine acele situații în care, din cauza lacunelor de reglementare, chestiuni practice de maximă importanță nu își aflau un remediu efectiv.
Bunăoară, practica a demonstrat faptul că, nu de puține ori, operațiuni/acte esențiale pentru derularea procedurilor de insolvență au fost încheiate ca efect al unor hotărâri ale adunării creditorilor adoptate cu vicierea votului, întrucât anumite persoane fie erau trecute, în mod greșit, pe tabelul de creanțe al debitorului, fie nu figurau în tabelul de creanțe (deși aveau tot dreptul în acest sens).

În astfel de situații, chiar dacă, urmare a contestării tabelului de creanțe, instanțele stabileau un conținut al acestuia diferit de cel care stătuse la baza luării hotărârii în adunarea creditorilor, efectele generate în timp de o atare decizie viciată erau, de foarte multe ori, de neînlăturat. Practic, se ajungea la o simplă aparență de reparație a prejudiciului cauzat prin vicierea votului, de vreme ce legislația procedurii insolvenței nu oferea remedii efective pentru asemenea ipoteze și chiar dacă art. 149 din legea anterioară (Legea nr. 85/2006) prevedea, printre altele, posibilitatea completării dispozițiilor legii insolvenței cu cele ale Codului Civil. De acest vid de reglementare din legea specială anterioară s-au folosit inclusiv anumiți practicieni în insolvență desemnați provizoriu în calitate de administrator/ lichidator judiciar al debitorului și care, pentru a obține numirea definitivă în procedura, întocmeau cu rea-credință tabele de creanțe care să le servească propriilor interese (obținerea unui vot de confirmare din partea creditorilor înscriși pe tabel). În astfel de situații, chiar dacă ulterior se constata vicierea votului care   condusese la confirmarea practicianului în insolvență, acesta, în calitatea sa de administrator/ lichidator judiciar al debitorului, lua o serie de măsuri mai mult sau mai puțin corelate scopului procedurii și care puteau influența decisiv soarta acesteia.

Spre deosebire de reglementarea anterioară, actuala lege a insolvenței prevede posibilitatea anihilării efectelor generate de adunări ale creditorilor în cadrul cărora votul a fost viciat. Astfel, în conformitate cu dispozițiile articolului 49 alineatul 3) din Legea nr. 85/2014, „În cazul în care, ulterior adoptării hotărârii adunării creditorilor, se constată, prin hotărâre definitivă, că votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creanțe pentru care titularul acesteia solicitase înscrierea în tabelul de creanțe și dacă votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotărâri, adunarea creditorilor se reconvoacă cu aceeași ordine de zi. În cazul în care noua hotărâre a adunării creditorilor este diferită față de cea inițială, judecătorul-sindic poate decide desființarea în tot ori în parte a actelor sau operațiunilor încheiate în temeiul hotărârii inițiale.”

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *